ការ​ជួបជុំ​ជា​សាធារណៈ​ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២១ ខែ​វិច្ឆិកា

សូម​ជួយរក្សាពិធី ដង្ហែ ក្បួនបុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ

ដោយសារ​សេដ្ឋកិច្ច​ចុះ​ខ្សោយ​ក្នុង​ពេល​ពីរបី​ឆ្នាំ​កន្លង​មកនេះ  សភា​សង្គម​ខ្មែរ (CAM-CC) មាន​ការ​លំបាក​ក្នុង​ការ​រក​ថវិកា​ដើម្បី​ធ្វើពិធី​ដង្ហែ​ក្បួន​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ។  ដើម្បី​​បន្ត​​កម្មវិធី​នេះ​និង​ថែរក្សា​វប្បធម៌​យើង សភា​សង្គម​ខ្មែរ (CAM-CC)​ ត្រូវ​ជំនួយ​និង​យោបល់​ពី​លោក​អ្នក។


យើងខ្ញុំ​សូម​អញ្ជើញ​អស់លោក លោកស្រី ទាំងអស់​ជាពិសេស​ពាណិជ្ជករ​ខ្មែរ​យើង​ មក​ចូល​រួម​ក្នុង​ការ​ជួបជុំ​ជា​សាធារណៈ​។

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២១ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១០

ម៉ោង ៦:00 ល្ងាច

ទីកន្លែង: MacArthur Park

1321 E. Anaheim Street, Long Beach, CA 90806

 

យើងខ្ញុំ​នឹង​ពិភាក្សា​អំពី​ផលវិបាក​​ដែល សភា​សង្គម​ខ្មែរ​កំពុង​ប្រឈម​មុខ​និង​ឱកាស​ល្អ​ដែល​យើង​​នឹង​មាន។

សភា​សង្គម​ខ្មែរ (CAM-CC)​ ត្រូវការ​ជំនួយ​ពី​លោក​អ្នក​ដើម្បី​រក្សា
ក្បួន​ដង្ហែរ​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ខ្មែរ​២០១១

 


ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទងលោក ដឺក ដែន
អ៊ីមែល dan.durke@cam-cc.org
ទូរស័ព្ទ​​៥៦២-៣១៦-៩០៩៩